Kun liiketoiminnan pyörittäminen tai kehittäminen vaatii IT-osaajan löytämistä, ovat IT-rekrytointi ja IT-konsultti harvoin tasavertaiset vastaukset tarpeeseen.  Koska siis rekrytoida ja koska hyödyntää konsulttia?

IT-rekrytointi ja IT-konsultti ovat kaksi toisiaan täydentävää toimintatapaa, joita hyödyntämällä yritys voi hankkia taloon maksimaalisesti liiketoimintatavoitteita tukevaa osaamista lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Valinnan kulmakiviä on kolme: yrityksen strategiasta nousevat tarpeet, osaamisprofiilin määrittäminen ja aikataulu.

Paras ratkaisu ei välttämättä ole se ilmeisin. Millainen osaaminen mahdollistaisi yrityksesi liiketoiminnan kehittämisen? Millainen taas veisi suunnitelmat käytäntöön? Ajaisiko asiaasi parhaiten it-rekrytointi vai it-konsultti?

Strategia ja liiketoimintatavoitteet määrittävät valintoja

Oikeaa osaajaa määriteltäessä yrityksen on määriteltävä sekä tämän hetken että tulevaisuuden tarpeet. Osaamistarpeiden pitää peilata yrityksen liiketoimintatavoitteita ja mahdollistaa niiden saavuttaminen.

Kun osaamistarve on pitkäaikainen, on vastaus IT-rekrytointi. Silloin osaamisprofiilin määrittäminen vaatii monipuolista kartoitusta: mitä henkilön on osattava nyt, mitä yhden, entä viiden vuoden kuluttua? Millaisia johtamistaitoja hänellä on oltava, ja kuinka hän istuu yrityksen työkulttuuriin?

IT-konsulttien hyödyntäminen on puolestaan keino maksimoida resurssit: yritys voi hankkia riveihinsä tarvittavaa osaamista tarvitsemakseen ajaksi ja tilanteen niin vaatiessa hyvinkin marginaalista syväosaamista.

Osaamisprofiilin määrittely on onnistumisen edellytys

IT-konsultti on senioriosaaja. Hänen ansioluettelossaan on laaja kokemus eri toimialoilta, yrityksistä, järjestelmistä ja työtavoista. On siis selvä, että IT-konsultti on vastaus yrityksen korkean profiilin hankkeisiin ja haasteisiin.

Osaamisprofiilia määriteltäessä onkin tärkeä pohtia, missä määrin edistettävä kokonaisuus on kristallin kirkas ja missä määrin yritys taas hyötyisi vaihtoehtoisista toimintatavoista, vaarojen liputtamisesta ja ratkaisuehdotuksista. Näkemyksellisyys voi luonnollisesti olla myös osa IT-rekrytoinnin osaamisprofiilia, mutta lyhyellä aikajänteellä ulkopuolisen tekijän on todennäköisesti helpompi haastaa yritysjohtoa.

Samalla on hyvä muistaa, että tarkan osaamisprofiilin määrittelyn kautta valittu konsultti ei ole toimeksiantonsa aikana irrallinen palanen, vaan yritykseen sulautuva osa, joka kehittää toimintaa sekä sisä- että ulkokehältä.

IT-rekrytointi vaatii aikaa, IT-konsultin saa nopeasti

Sairaus, avainhenkilön lähtö talosta, kriittisen projektin yllättävä käänne tai takarajan lähestyminen – joskus IT-osaaja on saatava taloon muutaman päivän varoitusajalla. Silloin ratkaisu on käytännössä aina IT-konsultti.

Kokenut rekrytointikonsultti pystyy puristamaan haastavan suorahakuprosessin pariin päivään ja löytämään vapaan konsultin, jolla on vaadittavaa osaamista. Kokenut IT-konsultti puolestaan kykenee hyppäämään liikkuvaan junaan ja ottamaan haastavat kokonaisuudet hetkessä haltuun.

IT-konsulttia kannattaa hyödyntää laajasti

Joskus tarve on kaksijakoinen: IT-osaaja on löydettävä heti ja samalla tarve osaamiselle on pysyvä. Koska IT-osaajien löytäminen on haastavaa ja virherekrytoinnit kalliita, kannattaa yrityksen pelata aikaa: IT-konsultin avulla arki pyörii tehokkaasti samalla, kun rekrytointikonsultti etsii sopivia kandidaatteja vakituiseen työsuhteeseen.

Konsultin hyödyntäminen rekrytoinnin aikana tuo myös joustovaraa haastavien positioiden täyttämiseen. Yrityksellä on kenties haussa senioritekijä, mutta potentiaaliset kandit ovat vielä hieman liian kokemattomia. IT-konsultti voi auttaa perehdytyksessä ja jättää näin palan osaamistaan talon arkeen nostamalla koko tiimin ja uuden tulokkaan ammattitaitoa.

IT-konsulttia kannattaa myös hyödyntää kandidaattien teknisen osaamisen validoinnissa.

Haluatko punnita vaihtoehtojasi yhdessä asiantuntijoidemme kanssa? Ota yhteyttä!

Lue lisää IT-konsultoinnista:

IT-konsultin osaaminen tukee liiketoimintaa myös toimeksiannon jälkeen.

Meet the Team, Anna Eronen | ”IT-konsultin löytäminen vaatii suorahakuprosessin puristamista pariin päivään”.

Lue lisää IT-rekrytoinnista:

Innovaatio ei ole tavoite vaan strategia – IT-asiantuntija liiketoiminnan kehittäjänä.

Meet the Team, Pia Klemi | “IT-rekrytointi on rehellistä ja vaikeaa myyntityötä”.

Tilaa blogimme