Hyvän kandin pehmeät ominaisuudet ovat uusi kova. Vaikka taidot olisivat terästä, on kaiken pohjalla kuitenkin kolme tärkeää asiaa, jotka erottavat parhaan kandin hyvien joukosta.

Toimialat elävät digimurroksessa ja muutoksen toteutus organisaatioissa hakee muotoaan. Koska osaajat ovat kiven alla, kannattaa rekrytoinneissa kiinnittää huomiota muutamaan asiaan.

Kovat ja pehmeät taidot. Jaoimme osaamisalueet koviin ja pehmeisiin alueisiin, jotka kulkevat onnistuneessa rekrytoinnissa käsi kädessä. Siksi karsimme taidot tärkeimpiin, joihin ainakin kannattaa rekrytointitilanteessa kiinnittää huomiota.

Kolme tärkeintä, pehmeää ominaisuutta kovan kandin taustalla

Pehmeät taidot ovat kovien, ammatillisten osaamisalueiden kehityksen taustalla. Siksi ne ovat rekrytointiprosessin kirkkaimpia kulmakiviä.

Tärkeimmät taidot voidaan tiivistää klassiseen “on motivoitunut ja tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa”. Kun klassikko pilkotaan osiin, saadaan esiin nippu taitoja, jotka on kovan kandin takana.

Näillä taidoilla varustettu työntekijä mahdollistaa bisneksen ja IT:n yhdistämisen, jolla liiketoimintaan saadaan enemmän muskeleita myös tulevaisuudessa.

  1. Kyky ymmärtää eri toimialoja ja kääntää tekninen tieto liiketoiminnan polttoaineeksi
    Hyöty: Valottaa mikä on liiketoiminnan ja IT:n yhteistyössä mahdollista, mitkä ovat liiketoiminnan tarpeet ja miten se on teknisesti mahdollista tavoittaa?
  2. Taito keskustella erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa
    Hyöty: Oikeat kysymykset, perustellut haastot ja tiedon jakaminen on kultaakin kalliimpi keino onnistumiselle. Hyvä IT-alan osaaja tukee myyjää teknisessä osuudessa ja paaluttaa organisaation asiantuntijuutta.
  3. Palo jakaa tietotaitoa ja osaamista
    Hyöty: Yhden kortin varaan ei kannata tietopohjaa perustaa. Kun senior-tason osaaja jakaa ammattitaitoaan, siirtyy sekä tieto mutta myös esimerkki siitä, miten tieto ja osaaminen on yhteistä pääomaa.

Kova osaaminen kietoutuu nyt datan ja tietoturvan ympärille

Digitransformaatio eli liiketoiminnan toteuttaminen teknologian avulla laittaa organisaatiot puntaroinnin eteen. Onko IT tukitoimi liiketoiminnalle vai onko se sisäänrakennettu osa liiketoimintaa ja strategiaa?

Muutoksen myötä keskeisimmät osaamistarpeet kietoutuvat IT:n parissa datan ympärille. Organisaatiot ratkovatkin nyt sitä, mistä ja miten tarvittava osaaminen saadaan.

Datan analysointi, raportointi, tutkiminen, tietoturva, pilviosaaminen sekä bisneksen ja IT:n yhdistäminen, eli miten datan tuottamat hedelmät saadaan vedettyä tulosviivan alle, ovat kaikki alueita, joissa kuhisee.

Murros tuo paljon uusia rooleja, joita ei ole kirjoitettu sisään yksittäisen nimikkeen alle. Siksi rekrytointi kannattaa aloittaa toiveiden karsimisesta.

Lue lisää siitä, miksi työnkuvan määritelmä on työpaikkahaun tärkein osa ja miten se tehdään.

Näin teet onnistuneen rekrytoinnin kilpailluilla markkinoilla

Kirkasta osaamistarpeisiin tärkeimmät. Rekrytointia valmistellessa kannattaa ensimmäisenä listata välttämättömyydet. Mitä ilman ei pärjätä? Mitkä toivotut osaamisalueet ovat bonusta?

Markkinoiden ymmärtäjä avuksi. Ulkopuolinen rekrytointikonsultti tuo prosessiin kattavaa ja perusteltua näkemystä siitä, mitä osaamista markkinoilta on löydettävissä ja mihin kannattaa panostaa. Osaaja-alan syvä ymmärrys tuo myös selkänojaa sparraamaan osaamistarpeiden listaa.

Hio organisaation osaamispolut valmiiksi. Ota yrityksen osaamispolut, koulutukset ja yhteiset keskustelut osaksi rekrytointiprosessia. Näin mahdollistetaan se, että tehtävään voidaan valita ihminen, joka on valmis opiskelemaan ja kehittämään osaamistaan myös yritystä hyödyttävään suuntaan.

Toimenkuva ei ole yhtä kuin nimike. Nimikkeeseen ei kannata lukittautua, vaan miettiä roolia laajemmin. Mitä roolilla on tarkoitus saavuttaa? Miten se asemoituu osaksi strategiaa ja liiketoimintaa?

Sparraa paras esiin. Rekrytointikonsultti tuo prosessiin keskustelujen ja kokemuksen kautta pöytään lisämuskeleita. Meillä Wise IT:llä on laajat verkostot, alan syvä ymmärrys ja vuosien kokemus haastavista ja onnistuneista rekrytoinneista.

 

Artikkelia varten haastateltiin Pia Klemiä, jolla on vuosien kokemus ja ymmärrys IT-alasta ja rekrytoinneista.

Wise IT auttaa kehittämään rekrytointistrategian, jolla houkutellaan parhaita ehdokkaita. Näin voidaan varmistaa, että liiketoiminnan tarpeet täyttyvät ja kilpailukyky säilyy.

Laadukas rekrytointiprosessi pohjustaa polkua myös sille, että tulevaisuudessa osaajia on helpompi löytää ja rekrytoinnit ovat tehokkaampia ja taloudellisempia. Ota meihin yhteyttä ja saat käyttöösi kokeneet asiantuntijamme.

Tilaa blogimme