Innovointi ei ole yksittäinen tavoite vaan koko strategia. Joutaako kaikki vanha siis romukoppaan?

Innovaation suomenkielinen sana on uudennos: tuote, prosessi tai palvelu, jota on olennaisesti parannettu. Huolella tehtyä liiketoimintastrategiaa ei tarvitse nollata, vaan sen määrittelystä pitää tehdä aidosti ketterää ja uudentumista tukevaa.

Strategian on tuettava it-rekrytointi- ja teknologiatarpeita

Vuosi 2020 pakotti meidät kaikki uuden äärelle. Yksityishenkilöinä opettelimme uusia tapoja etsiä, keskustella ja kuluttaa. Yrityksinä jouduimme sopeutumaan vauhdilla muuttuneeseen markkinaan.

Käytännössä sopeutuminen vaatii uusien teknologioiden käyttöönottoa tai olemassa olevien tehokkaampaa hyödyntämistä. Sama koskee suunnitelmallista innovointia ja liiketoiminnan kehittämistä.

Johdolla on eteenpäin vievän työn mahdollistajana kaksi tärkeää tehtävää. Ensinnäkin sen on määritettävä, millainen innovointi palvelee tavoitteiden saavuttamista parhaiten. Toiseksi sen on nostettava strategia tasolle, joka sallii reagoinnin syntyviin it-rekrytointi- ja teknologiatarpeisiin.

Selkeästi rajattuihin ja vaativiin projekteihin paras ratkaisu voi it-rekrytoinnin sijaan olla it-konsultti. Kokenut erityisosaaja, joka saapuu toivotusti, tuo näkemystä ja suorittaa tulosvastuullisesti.

Kaikki liiketoiminta on digiliiketoimintaa

Digiliiketoiminta on täysin erottamaton osa menestystä, vaikka tuote tai palvelu olisi analoginen. B2B tai B2C, tilanne on sama.

Sisäiset prosessit eivät saa perustua loppumattomaan Excel-sirkukseen ja hiljaiseen tietoon. Yrityksen on löydyttävä, näyttävä, oltava tavoitettavissa ja käytävä vuoropuhelua. Asiakaskokemuksen on oltava sujuva ja lisämyynnin automatisoitua, muutaman esimerkin mainitakseni.

Liiketoiminnan kehitystyötä ja innovointia voi lähestyä monenlaisen it-asiantuntijuuden ja digiosaamisen kautta. 

CEO, Chief Executive Officer | Toimitusjohtajan ymmärrys it-osaamisen ja digiratkaisujen merkityksestä strategisten kärkien moottorina luo yrityksen muille työntekijöille puitteet hyödyntää koko asiantuntemustaan.

CDO, Chief Digital Officer | Digitaalisen liiketoiminnan johtaja on usein muutosjohtaja ja innovoinnin edelläkävijä erityisesti liiketoiminnan digitalisaation murroskohdassa.

CIO, Chief Information Officer | Tietohallintojohtaja varmistaa, että tuotteiden ja palveluiden takana oleva tekniikka ja prosessit mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen.

CTO, Chief Technology Officer | Teknologiajohtaja vastaa uusien ominaisuuksien, tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä.

COO, Chief Operating Officer | Operatiivisella johtajalla on onnistuakseen oltava vahvaa it-osaamista, koska tehokkaiden ja tuloksellisten prosessien taustalla on aina työtekijöiden tarpeita tukevia digiratkaisuja.

Solutions Architect | Ratkaisuarkkitehti vastaa ratkaisuihin liittyvistä teknisistä päätöksistä. Hänen roolinsa on merkittävä kokonaistaloudellista, tavoitteet täyttävää kokonaisuutta suunniteltaessa.

Ilmeisin ratkaisu ei aina ole paras ratkaisu

Onnistuneen it-rekrytoinnin taustalla on aina mietitty, tavoitteisiin sovitettu osaamisprofiili. Paras ratkaisu ei välttämättä ole se ilmeisin.

Millainen osaaminen mahdollistaisi yrityksesi liiketoiminnan kehittämisen? Millainen taas veisi suunnitelmat käytäntöön? Ajaisiko asiaasi parhaiten it-rekrytointi vai it-konsultti?

Wise IT:n asiantuntijat ovat nimensä mukaisesti it-rekrytoinnin asiantuntijoita. Autamme sinua mielellämme hahmottamaan tavoitteitasi vastaavan toimenkuvan ja löytämään oikean osaajan!

Tilaa blogimme