IT-konsultti hoitaa sovitut asiat maaliin, tietysti. Hyöty on kuitenkin varsinaista toimeksiantoa laajempi: konsultin asiantuntijuus nostaa koko tiimin osaamista ja objektiivinen näkemys haastaa kehittämään liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti.

Tuotteiden, palveluiden ja teknologioiden elinkaari lyhenee jatkuvasti. Kaiken kattavan osaamisen pitäminen vakituisella palkkalistalla on mahdoton tehtävä, ainakin jos yritys haluaa kehittyä markkinoiden mukana eikä vanavedessä.

IT-konsultin hyödyntäminen on maksimaalisen tehokasta resursointia: yritys maksaa tarvitsemastaan osaamisesta sovitusti, tehtyjen tuntien mukaan. Hyödyt eivät rajoitu pelkkään toimeksiantoon.

Objektiivinen katse näkee kipukohdat ja kokemus kehittää ratkaisuja

IT-konsultit ovat senioritason osaajia ja yrittäjiä: projektien loppuun vieminen ei jää kiinni osaamisesti tai motivaatiosta.

Laajan kokemuksen ansioista IT-konsultilla on samalla kyky puntaroida ratkaisuja työtehtäväänsä laajemmassa kontekstissa.

Hyvä IT-konsultti haastaa näkemään uusia tulokulmia, etsii kipukohtia ja tarjoaa niihin ratkaisuehdotuksia.

IT-konsultin osaaminen jää taloon toimeksiannon jälkeenkin. Dokumentointi on tärkeä osa työnkuvaa ja projektin aikana jaettu tieto nostaa koko tiimin osaamista.

Muutosjohtaja luo toimivan arjen ja petaa jatkokehitysmahdollisuudet

Tyypillisesti yritys palkkaa IT-konsultin vetämään kriittistä projektia, mutta kokemus ja näkemys nousevat arvoonsa myös murroksessa.

Muutosjohtajaksi palkatun IT-konsultin tärkein tehtävä on uuden luominen: yritys on valinnut uuden suunnan, kaipaa uutta osaamista tai haluaa vahvistaa uudenlaista työkulttuuria. Taitavalla IT-konsultilla on myös kokemusta vastaavanlaisista muutoshankkeista, joten muutoksen sudenkuopat ovat helpommin vältettävissä.

Tällaisissa tilanteissa työpanoksen arvo painottuu vahvasti sopimuksen jälkeiseen aikaan. IT‑konsultti luo työmalleja, kehittää prosesseja, puntaroi teknologioita, valitsee työkaluja, dokumentoi, määrittelee osaamistarpeita ja luo puitteet jatkokehitykselle.

Työkulttuurin huomioiminen on tärkeä osa sopivan IT-konsultin valintaa

IT-konsultin palkkaaminen on puhtaan bisneksen lisäksi panostus työkulttuuriin. Osaamisprofiilia ei kannata rakentaa pelkkien teknologiataitojen ympärille.

Ratkaisukeskeisyys ja kommunikointitaidot ovat IT-konsultin perusominaisuuksia. Mutta mitä muita ominaisuuksia konsultilla pitää olla, jotta hän tuo tiiminsä parhaat puolet esiin? Entä millainen tyyppi kehittäisi koko yrityksen työkulttuuria toivottuun suuntaan?

Taitava IT-konsulttien välittäjä osaa huomioida haussaan työ- ja liike-elämän kaikki puolet ja varmistaa investoinnin maksimaalisen hyödyn.

Wise IT:n maajohtaja ja rekrytointikonsultti Anna Eronen on kokenut IT-konsulttien välittäjä. Lue Annan haastattelu, jossa hän kertoo näkemyksiään sopivan IT-konsultin etsimisestä, hakijakokemuksen ja työnantajamielikuvan tärkeydestä sekä tulevaisuuden työnteon mallista.

Tilaa blogimme