Rekrytointimaailmassa on paljon puhetta työnhakijoista ja työnhakijatietokannoista sekä arvosta, joka on suljetulla ja hieman salaisella ja yksinomaisella työnhakijaverkostolla. Mutta haluaisitko sinä rehellisesti ottaen olla numero jonkun työnhakijatietokannassa? Et, en minäkään. Maailman on muuttunut ja niin myös suhtautumisen rekrytointiin on muututtava.

Markkinoinnissa käsite Inbound marketing on lähestymistapa, jossa lähdetään nykypäivän digitaalisesta käyttäytymisestä ja kuvataan sitä, miten me ostajina ja kuluttajina haluamme, että meitä käsitellään. Markkinointiosastot on järjestetty uudelleen ja uusia rooleja on kehittynyt siirryttäessä niin kutsutusta Outbound marketingista Inbound marketingiin – joka keskittyy meidän tapaamiseemme siellä, missä olemme, sekä suhteen ja arvon luontiin. Rekrytointiin on suhtauduttava samalla tavalla.


Lukuvinkkejä: Rekrytointimarkkinointi – mitä se on?


Voimme todeta seuraavaa riippumatta siitä, toimimmeko me kuluttajina vai työnhakijoina:

  • digitaalinen käyttäytymisemme on täysin erilaista kuin vain 10 vuotta sitten (tai kaksi vuotta sitten),
  • emme yksinomaan käytä yrityksen verkkosivua (saamme tietoja Facebookissa, keskusteluyhteisöissä, ystävien kautta, tilapäivitysten kautta… ),
  • arvioimme yritystä sen mukaan, minkä vaikutelman sen tuotemerkistä saa internetissä (ja teemme arvion paljon aikaisemmin kuin olemme valmiita reagoimaan työpaikkailmoitukseen tai ostamaan tuotteen yrityksen sivustolta).

Työnantajien ja työnhakijoiden välinen dynamiikka on muuttunut. Meillä on enemmän yhteyksiä kuin koskaan aikaisemmin, olemme paremmin informoituja ja tulemme yhä enemmän sitoutuneemmiksi online. Samanaikaisesti työvoimapula IT-alalla on suuri ja sen arvioidaan vain kasvavan. Työnhakijat ohjaavat tilannetta, sanovat monet. Sen sijaan että annetaan syntyä voimatilanne, jossa yksi ohjaa toista osapuolta, meidän on lähdettävä sekä asiakkaan että työnhakijan haasteista ja tarpeista ja kohdattava toisemme ihmisinä, luotava suhteita ja ohjattava toisiamme osto- tai rekrytointiprosessin läpi.

Tätä uuden ajan rekrytointia kutsutaan termeillä ”recruitment marketing” tai ”inbound recruiting” ja ne lähtevät vastaavasta lähestymistavasta kuin ”inbound marketing”. Näiden englanninkielisten buzzwordien käyttö on helppoa, mutta asiasta tulee usein hieman abstrakti. Haluaisin sanoa yhteenvetona: riippumatta siitä työskentelemmekö henkilöstöasioiden kanssa, markkinointiosastolla, rekrytointiyrityksessä vai rekrytoivana IT-johtajana, meidän on lähdettävä siitä, että digitalisointi ei ole muuttanut vain ostokäyttäytymistämme vaan myös tapaa, jolla haemme töitä. Kaikki kontaktikohdat ja kaikki viestintä otetaan huomioon ja digitaalisessa käytöksessämme on kyse verkoston ja suhteiden luonnista. Olemme kaikki ihmisiä – riippumatta siitä toimimmeko työnantajana, asiakkaana, kuluttajana vai työnhakijana – ja meidät kohdattava ihmisinä.

Wise Professionals -tytäryhtiömme tutkimus osoittaa, että puolet viime vuonna työpaikkaa hakeneista koki, ettei saanut näkemystä siitä, miten prosessin tuli edetä. Palaute oli hidasta tai sitä ei ollut lainkaan. Vain yksi kolmesta hakisi uudelleen uutta työpaikkaa samalta työnantajalta ja vain yksi kolmesta suosittelee muille työnhakua kyseiseltä työnantajalta.

Tilaa blogimme

Annika Lissjos

Markkinointipäällikkö, Wise IT

Työskentelen digitaalisen yritysviestinnän parissa ja keskityn luomaan liiketoimintamahdollisuuksia ja urakehitystä IT-alalla. Lyhyesti: haluan parantaa viestintää toiminnan tehostamiseksi! Kirjoitan blogissa rekrytoinnista markkinointina ja siitä, miten teemme päätöksiä digitaalisten kokemusten perusteella.