Recruitment marketing on työnhakijaan keskittyvä rekrytoinnin lähestymistapa, jossa on kyse kiinnostuksen herättämisestä, sitouttamisesta ja suhteiden kehittämisestä mahdollisten hakijoiden kanssa jo ennen kuin henkilö on valmis hakemaan uutta työpaikkaa. Näin Wise IT toimii.

Arvo ja luottamus – jo ennen työpaikkailmoitusta

Nykyisin yrityksen on välitettävä lisäarvoa ja ansaittava kohderyhmän luottamus riippumatta siitä, onko se työnantaja vai rekrytointiyritys. Tämä kuulostaa kenties itsestään selvältä, mutta katsotaanpa asiaa toisinpäin ja tarkastellaan perinteistä rekrytointia. Siinä pikemminkin mahdollisimman monella tavalla esittäydytään työnhakijoille työpaikkailmoituksilla ja mainoksilla luomatta todellista suhdetta työnhakijaan.

Recruitment marketing sisältää kaikkia sellaisia osa-alueita, joiden tavoitteena on rakentaa ja kehittää työnantajan brändiä, viestiä paremmin olemassa olevista uramahdollisuuksista, luoda ja kehittää suhteita potentiaalisiin työnhakijoihin, sekä näihin osa-alueisiin liittyvää viestintää.

Miksi pidämme tästä?

Miksi Wise IT pitää recruitment marketingista? Yksinkertaisesti siksi, että perinteinen rekrytointi ei enää toimi. Digitaalinen kehitys on vaikuttanut siihen, miten käytämme internetiä ja arkista tekniikkaa.

Myynti- ja markkinointialalla kehitys on jo kauan aikaa johtanut siihen, että olemme muuttaneet tuotteiden ja palveluiden ostotapoja. Etsimme itse palveluita, tuotteita ja yrityksiä, jotka meitä kiinnostavat. Emme lähes koskaan tee ostopäätöstä ilman että tutkimme internetiä. Kun olemme valmiina yhteydenottoon, olemme jo luoneet käsityksen siitä, mistä pidämme. Toimimme vastaavalla tavalla, kun arvioimme, onko yritys kiinnostava työnantajana ja kun pohdimme, tulisiko hakea uutta työpaikkaa.


Lukuvinkkejä: Unohda CV:t ja laske kynnystä löytääksesi IT-kykyjä


Digitaalinen käyttäytymisemme ja työvoimapula IT-alalla ovat johtaneet myös siihen, että työnantajien ja työnhakijoiden välinen dynamiikka on muuttunut. Yritys ei voi enää ohjata ja valvoa työnhakijoita, suljetut työnhakijatietokannat eivät toimi ja on mahdotonta säilyttää viestintä ja työnhakijan kokemus eristettynä yksittäisissä rekrytointiprosesseissa. Tarvitaan muu lähestymistapa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Haluan verrata rekrytointia taas ostokäyttäytymiseen ja markkinointiin. Kehitys on johtanut markkinointiosastojen muutokseen, ja on syntynyt uusia asiantuntijarooleja, joiden on täytettävä uudet vaatimukset. Meillä on nyt digitaalisia strategeja, sosiaalisen median asiantuntijoita, sisältövastaavia, liidianalyytikkoja, SEO-asiantuntijoita jne. Kaikkien roolien tavoitteena on houkutella liidejä eri kanavista ja kehittää niitä kvalifioiduiksi potentiaalisiksi asiakkaiksi myyjille.

Recruitment marketing käyttää samaa markkinointitaktiikkaa differentioinnin, arvon ja sitoutumisen luomiseksi. Rekrytoinnista on tullut markkinointia.

Recruitment marketing keskittyy kontaktien luontiin potentiaalisten työnhakijoiden kanssa jo ennen erityistä työpaikkamahdollisuutta ja kehittää suhteita ajan kuluessa. Tapaamme sosiaalisessa median, foorumien, aloitussivujen, sisällön, blogien, työpaikkailmoitussivujen, sähköpostin, referenssien, suositusten, urasivustojen avulla …  Joo, luetteloa voi jatkaa edelleen. Siten opimme tuntemaan toisemme sekä digitaalisten että henkilökohtaisten kontaktien avulla ja kehitämme suhteita.

Rekrytointiprosessi ei käynnisty, kun asiakas ottaa meihin yhteyttä – se alkaa paljon aikaisemmin.


Lue lisää – lataa opas

Haluatko lukea lisää siitä, miten houkutella tulevaisuuden IT-työntekijöitä? Lataa opas – siinä on kuusi asiaa, jotka sinun työnantajana on tiedettävä.

Opas: Näin houkuttelet uutta IT-sukupolvea

Raportti

Tilaa blogimme

Annika Lissjos

Markkinointipäällikkö, Wise IT

Työskentelen digitaalisen yritysviestinnän parissa ja keskityn luomaan liiketoimintamahdollisuuksia ja urakehitystä IT-alalla. Lyhyesti: haluan parantaa viestintää toiminnan tehostamiseksi! Kirjoitan blogissa rekrytoinnista markkinointina ja siitä, miten teemme päätöksiä digitaalisten kokemusten perusteella.