Hedengren rekrytoi ERP-asiantuntijan. Yritys ymmärsi, että tiukat speksit eivät johda kilpaillulla osaajamarkkinalla lopputulokseen, vaan kyse on osaamisen painopisteiden määrittelystä. Työpaikkailmoitus sisälsi vain neljä tarkkaan mietittyä bulletia roolin vastuita ja toiset neljä toivomuksia.

IT palvelupäällikkö Pasi Huurre vastaa turva- ja talotekniikan ratkaisuihin erikoistuneen Hedengrenin tietotekniikasta konsernitasolla. Hänen tehtävänsä on varmistaa, että yritys pysyy markkinoilla, pärjää kilpailijoille ja pystyy kehittymään.

Hedengren on ulkoistanut service deskin ja infran ylläpidon, mutta bisneskriittisistä pääjärjestelmistä se vastaa itse: tuotehallinta-, CRM- ja ERP-osaajat löytyvät omista riveistä.

Tällä hetkellä konsernin liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa. Käyrä on nousujohteinen niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa.

– Tämän kokoisessa talossa toiminnanohjausjärjestelmä on kaiken keskiössä. Ilman sitä ei ole koko yritystä, Huurre tiivistää ERP:in merkityksen liiketoiminnalle.

Liiketoiminnan kasvu ja toiminnanohjauksen bisneskriittisyys ovat yhteenlaskettuna se syy, joiden vuoksi Hedengren tarvitsi ERP-asiantuntijansa aisapariksi toisen osaajan.

Rekrytointikumppaniksi valikoitui Wise IT.

Tehtävänkuvan määrittelyn merkitys korostuu IT-alalla, sillä kaikesta kaiken osaavaa ei ole olemassa

Rekrytointikonsultti Pia Klemi vakuutti Pasi Huurteen osaamisellaan heti kumppanikartoituksen ensi metreillä.

– Pia kysyi oikeat kysymykset oikeaan paikkaan ja todella halusi ymmärtää kokonaiskuvan. Tiesin, että homma tulee menemään eteenpäin.

Klemi puolestaan kiittää Huurretta avoimuudesta. Taustamateriaalit sisälsivät kaiken aina organisaatiokaaviosta liiketoimintatavoitteisiin ja tilinpäätöksestä arvoihin.

– Pasilla oli selkeä näkemys tarpeesta. Siitä on rekrytoijan hyvä lähteä tarkentamaan ja tekemään.

Rekrytointisuunnitelman lukitsemisen jälkeen oli aika julkaista työpaikkailmoitus. Työnkuvan määritelmä sisälsi vain neljä tarkkaan mietittyä bulletia roolin vastuita ja toiset neljä toivomuksia.

– Emme lähteneet etsimään tietyn järjestelmän osaajaa, vaan ylipäätään ERP-asiantuntijaa. Profiili ei sisältänyt hillittomiä vaatimuslistoja ja roolissa oli joustoa juuri oikeissa kohdissa, Klemi summaa onnistumisen eväät.

– Ei tällä alalla voi olettaa, että joku osaa kaiken ja siksi on tärkeä määritellä osaamisen painopisteet, Huurre tietää kokemuksesta.

Osaamisen ohella Huurre ja Klemi perkasivat perusteellisesti sen, millainen ihminen istuisi Hedengrenin työkulttuuriin.

Teknisen osaamisen ei tarvitse olla IT-rekrytoinnin napa

Pasi Huurteelle pehmeä kulma on rekrytoinnissa jopa teknistä tärkeämpi.

– Vaikka ihminen olisi kuinka taitava, ei suhteesta tule pitkäikäinen, jollei hän istu yrityksen päivittäiseen ympäristöön ja arvomaailmaan, hän perustelee inhimillisen aspektin merkitystä.

Hedengrenin arvot ovat korkea liikemoraali, avoimuus uudistukselle ja vastuullisuus. Niiden sisäistäminen oli tärkeä lisä Pia Klemin ja Talent Consultant Marie Leivon lähestyessä kandidaatteja.

– Teimme valtavan työn kandeja etsiessämme, mutta kattavat taustatiedot ja hyvä ilmoitus auttoivat herättämään mielenkiintoa ensikontaktissa. Moni sanoi, että oli huomannut haun. Saimme myös pari relevanttia hakemusta, mikä on täysin poikkeuksellista, Klemi kertoo.

Lopulta Klemi ja Leivo saivat seulottua ehdokkaista esiin kaksi rooliin sopivinta ja luovuttivat kapulan Hedengrenille.

Haastattelussa Huurre ohitti hyvin nopeasti teknisen puolen ja jutteli ehdokkaiden kanssa ihmisenä ihmiselle.

– Minun mielenkiintoni esimiehenä herättää uteliaisuus. Se että ihminen kyselee laidasta laitaan myös oman paikkansa ulkopuolelta. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.

IT-alan osaajapulaa voi taklata omalla ajattelulla ja laajalla verkostolla

Lisäpari käsiä oli Hedengrenin arjen pyörimisen kannalta välttämättömyys, mutta vielä suurempi arvo on näkemyksellä, jota uusi asiantuntija taloon tuo.

– Kehitys kehittyy ja itse on kehityttävä mukana, jos haluaa pysyä bisneksessä. Mutta vaikka kuinka imisi uusia tuulia, putkinäkö iskee vuosien varrella ja silloin ulkopuoliset ajatukset ovat erittäin tervetulleita, Huurre sanoo.

Taaksepäin kaikin puolin onnistunutta rekrytointia katsoessaan Huurre nostaa esiin kaksi kulmakiveä.

Ensimmäinen liittyy työnkuvan määrittelyyn ja sen merkitykseen osaajapulan taklaamisessa.

– Tiukat speksit eivät johda hyvään lopputulokseen. Ihmisten on hyvä antaa kasvaa rooleihinsa, koska silloin he kokevat voivansa kehittyä ja päästä eteenpäin.

Toinen huomio koskee sitä, kenen käsissä rekrytointi on.

– IT-rekrytointi on todella vaikea laji. Wise IT oli kullanarvoinen kumppani, koska sillä on syvällistä tietoa ja laaja verkosto.

……………………………

Kiinnostuitko aiheesta?

Kysyimme aiemmin tänä vuonna IT-alan senioriosaajilta, mitkä asiat merkitsevät heille uutta työpaikkaa valitessa. Vastaajat nostivat työnkuvan määritelmän toiseksi tärkeimmäksi asiaksi heti palkitsemisen jälkeen.

Lataa Senioriosaajakysely 2022: Katso päälöydökset, lue suorat sitaatit ja perehdy asiantuntija-analyyseihin 

Kirjoitamme vuoden mittaan Senioriosaajakysely 2022 -aihealueista syventäviä artikkeleja. Ensimmäisenä julkaisimme juuri tehtävänkuvan määrittelyä koskevan tekstin.

Työnkuvan määritelmä on työpaikkahaun tärkein osa eikä sitä saa sekoittaa haettavan henkilön kuvaukseen – ”Kenelle rooli on steppi eteenpäin?”

 

Tilaa blogimme