”Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä it-alan työpaikkaa valitessasi?” kysyimme it-alan senioriosaajilta ja saimme takaisin 83 tarkkanäköisesti ja perusteellisesti täytettyä vastauslomaketta.

”Me kuuntelemme, opimme itse ja viemme sanaa eteenpäin”, lupasimme ja kokosimme vastauksista esiin nousseet teemat tähän raporttiin kaikkien hyödynnettäväksi.

Kattavan raportin taustalla on korkea senioriteetti

Pyysimme vastaajia arvioimaan kymmenen eri aiheen merkitystä uuden työpaikan valinnalle asteikolla 1–5 sekä avoimilla vastauksilla.

Raportissa käsiteltävät aiheet ovat palkka ja bonukset, työnkuvan määritelmä, työkulttuuri, yrityksen maine, urakehitysmahdollisuudet, teknologiavalinnat, koulutusmahdollisuudet, titteli, rekrytoinnin läpinäkyvyys, yrityksen verkkopresenssi sekä senioriosaajien kysymättä esiin nostama ikärasismi.

Lisäksi vastaajat saivat kertoa huonoista ja hyvistä rekrytointikokemuksistaan.

Osaajapulasta voi saada niskalenkin vain kuuntelemalla itse osaajia

Vastaajat käyttivät kyselyyn aikaa keskimäärin yli 36 minuuttia. 69 % vastaajista on työskennellyt yli kymmenen vuotta vaativissa it-alan tehtävissä.

Raportissa esitetyt sitaatit ovat suoria lainauksia senioriosaajien vastauksista. Rekrytoijan puheenvuorot ovat Wise IT -konsulttien yhteisiä pohdintoja.

Osaajapulasta voi saada niskalenkin vain kuuntelemalla itse osaajia. Lataa siis kattava raportti ja hyödynnä tieto!

 

Lataa it-alan senioriosaajakysely

Tilaa blogimme