IT-ALAN SENIORIOSAAJAKYSELY 2022

Pyysimme IT-alan senioriosaajia pitämään sensuroimattoman puheenvuoron rekrytoijille.

He nostivat esiin johtamisen merkityksen työkulttuurille ja sitä kautta työpaikan valinnalle. Hyvämaineinenkin yritys joutuu kilpailemaan osaajista, mutta huonomaineinen on auttamatta ulkona.

“Johdon täytyy ymmärtää, että työntekijöistä pitää pitää huolta. Ei parisuhdekaan toimi jos toista pitää itsestäänselvyytenä.”

Sitaatti on peräisin IT-alan senioriosaajakyselystä, jossa pitkän linjan IT-ammattilaiset arvioivat erilaisten tekijöiden vaikutusta työpaikan valinnalle. Vastaajien senioriteetti oli korkea: 69 % oli työskennellyt vaativissa it-alan tehtävissä yli kymmenen vuotta.

Kymmenestä arvioidusta osa-alueesta merkityksellisimmäksi nousi palkka ja bonukset. Toiseksi oleellisimmaksi asiaksi vastaajat arvioivat työnkuvan määritelmän.

Kolmanneksi merkittävimmäksi aiheeksi senioriosaajat kokivat työkulttuurin.

IT-alan senioriosaajat arvostavat joustoa, arjessa näkyviä arvoja ja hyvää johtamista

Työkulttuuriin liittyvistä avoimista vastauksista nousi esiin kolme merkityksellistä teemaa.

Ensinnäkin senioriosaajat painottivat jouston merkitystä. Toiseksi he vaativat yritykseltä nykyaikaisia arvoja, jotka myös näkyvät käytännössä.

Kolmas teema keskittyi johtamiseen: flipperit, pienpanimobisset ja pöhinäpäivät ovat kiva lisä ihmisille, joiden mielestä ne ovat kiva lisä, mutta työpaikan valintaan, siellä viihtymiseen tai lähtöpäätökseen erikoisherkuilla ei ole merkitystä.

“Yleinen johtamisen kulttuuri on tärkein.”

“Työkulttuuri ja työntekijöiden oikea arvostaminen on erittäin merkityksellistä. Ihmiset irtisanoutuvat esimiehen takia, ei työnantajan. Laadukas ja välittävä esimiestyö on tärkeintä.”

On aika muistaa perusasioiden merkitys.

Kehittyminen vaatii tiimityötä, positiivista ilmapiiriä ja matalaa palautekynnystä

Harvaa IT-alan senioriosaajaa motivoi pelkkä palkka. He haluavat tehdä töitä yrityksessä, jossa on hyvä olla ja mahdollisuus kehittyä.

Kehittymisen avaimina vastaajat näkivät tiimityöskentelyn, positiivisen ilmapiirin ja avoimen palautekulttuurin.

“Palautteen antaminen pitäisi olla helppoa ja pyrkiä kehittämään molempia osapuolia. Liian usein olen nähnyt, miten keskitytään negatiivisen palautteen antamiseen ja virheisiin eikä pyritä siihen että palaute vie eteenpäin molempia osapuolia.”

Senioriosaajat korostivat, että palautekynnyksen on oltava matala. Palautetta he kaipaavat tiiminsä lisäksi erityisesti esihenkilöiltä.

Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että onnistumisen edellytykset syntyvät hyvästä johtamisesta: arjen ilmapiiri on luonnollisesti kaikkien yhteinen asia, mutta johdolla ja esihenkilöillä on suunnan näyttäjinä vastuu, jota he eivät saa paeta.

Panostus työntekijöihin on panostus rekrytointiin

Sanaa kiirii piireissä, aina. Senioriosaajat mainitsivat erikseen tärkeimmäksi tietolähteekseen oman verkostonsa. Siksi olemassa oleviin työntekijöihin panostaminen on samalla yksi yrityksen merkittävimmistä rekrytointipanostuksista.

Vastauksissa nousi toistuvasti esiin sana jousto. Senioriosaajat muistuttivat, että jousto ei saa tarkoittaa työntekijän venymiskykyä, vaan työnantajan halua helpottaa osaajien arkea konkreettisilla asioilla.

“Haluan ja olen valmis joustamaan ja venymään tiettyyn rajaan asti, omasta aloitteestani, mutta vastaavasti haluan että työnantaja on valmis joustamaan vastaan. Joustamisen pitäisi kuitenkin aina olla poikkeustilanne, eikä jatkuva tila.”

Senioriosaajat kaipaavat rehellistä keskustelua ilman hypeä ja ylisanoja. Puutteet eivät itsessään ole välitön deal breaker, toisin kuin muilta kuullut negatiiviset kokemukset.

Kannattaa siis muistaa, että hyvämaineinenkin yritys joutuu kilpailemaan osaajista, mutta huonomaineinen on auttamatta ulkona.

”Jos rekrytointi ei vedä, kannattaa katse siirtää sisäänpäin.”

Tilaa blogimme