Laaja-alaisesti ajatteleva IT-osaaja hyvässä tiimissä ja oikeanlaisten haasteiden parissa on yrityksen menestyksen ydin

Yrityksissä mietitään parhaillaan millaisia rekrytointeja heidän tulisi tehdä, jotta jatkuvasti kehittyvää teknologiaa ja tekoälyä voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla oman liiketoiminnan kasvattamiseksi ja kehittämiseksi. Myös kansainvälistyvät markkinat ja kuluttajakäyttäytymisen nopeatahtinen muutos luovat tarpeita sopivien IT-osaajien löytämiseksi.

Osaajien löytämiseen tarvitaan yhä useammin IT-rekrytointiin erikoistuneita ammattilaisia, jotka tunnistavat yrityksen yksilölliset tarpeet ja löytävät oikeat tekijät ratkaisemaan kulloisetkin haasteet. Juuri tällaiseen tarkoin kohdennettuun IT-osaajien rekrytointiin Suomessa elokuussa 2018 toimintansa aloittanut Wise IT on keskittynyt.

Yhdistämme piilossa olevat ammattilaiset ja kiinnostavat tehtävät

Wise IT:llä rekrytoinneista vastaavan Jukka-Pekka Maskosen mukaan on arvioitu, että Suomessa on tällä hetkellä noin 8 000 – 10 000 osaavan koodarin vaje. Yritysten kannalta ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että osaajia kyllä on, mutta he eivät ole kaikkien löydettävissä — ainakaan kovin helposti.

– Toinen tunnistettu haaste on se, että yrityksessä ei välttämättä pystytä määrittelemään riittävän syvällisesti tai selkeästi millaisen IT-osaajan he tarvitsevat, Maskonen kuvailee.  

Rekrytointiprosessissa Wise IT:n yhtenä tehtävänä onkin auttaa yritystä kirkastamaan kokonaiskuva siitä millainen tehtävä ja osaaja vastaavat parhaiten yrityksen tarpeeseen. Kun tehtävänkuva on täysin selvä, löydämme verkostomme kautta siihen sopivan tekijän, Maskonen muotoilee.

Onnistunut IT-rekrytointi tuottaa tulosta

Rekrytointi on aina kahden kauppa, jossa molemmat osapuolet hyötyvät toisistaan. IT-osaajat ovat tarkkoja siitä, millaisessa työpaikassa he haluavat työskennellä. Heidän toivelistallaan usein on, että yrityksessä on käytössä uusinta teknologiaa ja hyvä tiimi, Maskonen tietää.

Oikean henkilön ja työpaikan yhdistämisessä tarvitaankin ammattilaista, jolla on hyvät kontaktit sekä kokemusta ja tietämystä alasta ja rekrytoivasta yrityksestä. Maskosen mukaan laaja-alaisesti ajatteleva IT-osaaja hyvässä tiimissä ja oikeanlaisten haasteiden parissa on yritykselle olennainen menestystekijä.

Maskosen kokemuksen mukaan IT-ammattilaiset eivät yleensä halua yhteystietojaan LinkedInin kaltaisiin julkisiin verkostoihin, joissa näkyminen saattaa johtaa fokukseltaan vääränlaisiin yhteydenottoihin.
– Avainasemassa ovat aidot henkilökontakit, joiden kanssa käymme jatkuvaa dialogia. Myös syvällinen alan ymmärryksemme auttaa oikeanlaisen henkilön löytämisessä hänelle parhaiten sopivaan työhön, Maskonen summaa.

Wise IT tavoittaakin alansa parhaat osaajat human networkingin kautta.
– Laajan verkostomme ansiosta pystymme yhdistämään piilossa olevat osaajat heitä etsiviin yrityksiin – ja hakijalle voimme heti kättelyssä kertoa yrityksestä kaiken olennaisen. Tämä säästää aikaa ja rahaa.

Wise IT:llä on hyvät eväät kasvattaa toimintaa Ruotsin vahvan ja osaavan emoyhtiön turvin.

– Saamme tarvittaessa apua esimerkiksi siihen, miten hyvät ja osaavat ammattilaiset voidaan sitouttaa yrityksen palvelukseen.

Henkilökohtainen uratarina

Nimi: Jukka-Pekka Maskonen
Ammatti: IT-rekrytoija
Koulutus: Ohjelmistotekniikan AMK-insinööri
Ydinosaaminen: Ohjelmointi, ohjelmistojen kehitys, myynti, liiketoiminnan tukeminen, kouluttaminen ja rekrytointi

Työkokemus: Digia, Nokia, Alfame, Wise IT

Vahvuudet omassa työssä: Human networking, kattava työkokemus IT-toimintaympäristöstä ja työtehtävistä.  

Mistä tunnistat talentin? Henkilön CV ei kerro koko totuutta henkilöstä, henkilökohtaisissa keskusteluissa voi aina sukeltaa syvemmälle tasolle ja silloin saa selville kuinka hyvin henkilö on perehtynyt aihepiiriin.

Miten sinut rekrytoitiin Wise IT:lle? Yhteydenotto tuli henkilövinkin kautta. Tämän jälkeen kävimme muutamia hyviä keskusteluja, joita seurasivat psykologiset testit.

Mikä sinut sai vakuuttuneeksi Wise IT:stä: Rekrytoinnin yhteydessä käydyt syvälliset keskustelut joiden pohjalta kartoitimme toistemme näkemyksiä. Lisäksi päätöstäni vahvisti ruotsalaisen emoyhtiön tuki, jonka alta löytyy moneen eri osa-alueeseen erikoistunutta osaamista.

Kerro viimeaikaisesta onnistumisesta: Olemme onnistuneet siinä, että osaamme haastaa asiakkaan omia näkemyksiä menestyksekkäästi.

Miten kuvailisit Wise IT:tä yrityksenä: Olemme ketterä ja tuore toimija, joka haastaa Suomen perinteiset rekrytointifirmat IT-ammattilaisten rekrytoinnissa.

 

Tilaa blogimme