Antti Takalo toivoo, että yritykset luopuisivat heimoajattelusta ja ostaisivat taloon rohkeammin tutusta kaavasta poikkeavaa näkemystä.

IT-konsultti Antti Takalo on muutosagentti; kokenut organisaatiouudistusten vetäjä ja uusien käytäntöjen lanseeraaja.

Hänen erityisosaamistaan ovat it-hankinnat, hankintaliiketoiminta, projektinhallinta ja ketterien menetelmien kouluttaminen.

Taustasta ja osaamisesta huolimatta muutos ei läheskään aina ole Takalon toimeksiantojen ydin.

– Kaikki lähtee tavoitteista. Jos yritys haluaa muutosta, se pitää sisällyttää toimeksiantoon, Takalo kertoo.

Näkemyksiä ei voi saada, jos niitä ei halua kuulla

Näkemyksellisyys on toistuvasti IT-konsultteihin liitettävä toivottava ominaisuus.

– Konsultin on kuitenkin vaikea tuoda pöytään tuoreita näkökulmia, jos yrityksessä ei ole halukkuutta kuulla niitä. Muutos pitää nähdä tarpeellisena ja uuteen täytyy olla halu, Takalo muistuttaa.

Muutos ei myöskään ole koskaan hänen työnsä itsetarkoitus.

– Kun tehtäväni on saattaa tietty projekti maaliin, on paras jatkaa olemassa olevin työtavoin. Jos yksi tiimi toimisi eri tavalla kuin muut, se vain aiheuttaisi aaltoja, vastarintaa ja vaikeuksia pitkässä juoksussa.

Eri asia on, jos toimintatapoja ei ole: silloin Takalo luo ne. Jos taas yritys itse toivoo muutoksia työtapoihin, on oleellisen esiin seulominen Takalon tärkeä tehtävä.

– Kaikkea ei voi laittaa kerralla kuntoon. Pitää valita tärkeimmät asiat ja alkaa luoda uutta kohta kerrallaan.

Heimoajattelu surkastuttaa liiketoimintaa kehittävää luovaa työtä

Sopivan IT-konsultin löytäminen vaatii yritykseltä osaamisprofiilin määrittelyn aivan siinä kuin IT-rekrytointikin. Takalo toivoo, että yritykset uskaltaisivat olla rohkeampia ostajia ja luopua heimoajattelusta.

– Hakuprofiili on usein hakijan oman profiilin kaltainen, kun sen pitäisi mennä toisinpäin.

Jos yritys hankkii riveihinsä vain samaa mieltä olevia ja samanlaisista taustoista tulevia ihmisiä, ei pöytään päädy erilaisia näkemyksiä ja asiat jäävät junnaamaan paikoilleen.

– Heimoajattelu surkastuttaa liiketoimintaa kehittävää luovaa työtä. Se on sääli, Takalo sanoo.

Toimialatuntemuksen tai tietyn koulutustason automaattisen vaatimisen sijaan olisi tärkeää miettiä, millainen osaaminen on oikeasti kriittistä toimeksiannon menestyksekkäälle hoitamiselle. Vaatiiko se kokemusta monitoimijaympäristöistä? Vai tietyn kulttuurin tuntemusta tai Agile-menetelmän hallintaa?

Menestyksekäs IT-projektipäällikkö johtaa ihmisiä, ei teknologiaa

LEAN, Agile, SAFe ja Scrum kuuluvat kaikki Antti Takalon työkalupakkiin. Hänen mielestään teknologiaosaaminen on harvoin projektipäällikön menestyksen mittari.

– Kaikki käyttämäni ketterät menetelmät perustuvat pohjimmiltaan yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Johdan ihmisiä, en teknologiaa.

Pienen projektitiimin yhteen laskettu kokemus voi helposti olla sata vuotta.

– Ei auta, jos osaaminen istuu nahkakuulassa. Kun tietoon pääsee kiinni rakenteellisesti ja saa sen vuorovaikutuksen kautta organisaation käyttöön, alkaa syntyä tulosta.

Yrityksen terveet arvot, motivoiva työkulttuuri ja avoin ilmapiiri heijastuvat Takalon kokemuksen mukaan sekä hänen omaan suoritukseensa että koko työyhteisön hyvinvointiin ja sitä kautta tulokseen.

– Avoimuus on minusta kaikkein tärkeintä. Arjen pitää olla selkeää, ennakoitavaa ja luotettavaa.

Monissa myrskyissä seilaavan IT-konsultin on hyvä ankkuroitua omiin arvoihinsa

Antti Takalo on pitkän uransa aikana oivaltanut, ettei arvojen määrittelyä voi ulkoistaa.

– Kun selvittää omat arvonsa ja toimii niiden mukaisesti, on helppo tehdä päätöksiä. Silloin ei joudu virran vietäväksi, vaan pystyy navigoimaan eteenpäin myös, kun edessä on epävarmuutta.

Verkostoidu IT-konsultti Antti Takalon kanssa LinkedInissä!

Jos taas mietit IT-konsultin ostamista, me täällä Wise IT:llä olemme valmiita auttamaan parhaan ratkaisun puntaroinnissa, hakuprofiilin määrittelyssä ja oikean osaajan löytämisessä. Ota yhteyttä!

Tilaa blogimme