IT-alalla on akuutti osaamispula. Tietotekniikka- ja tietoliikenneyritysten raportin mukaan Ruotsissa on tällä hetkellä 30 000 sopivan IT-osaajan pula. Ja muutamana vuoden kuluttua, vuonna 2020, luvun odotetaan olevan 60 000.

Kilpailu oikeiden henkilöiden houkuttelusta on kovaa ja se vain kovenee. Ette nimittäin kilpaile vain toisten yritysten kanssa vaan myös sen mahdollisuuden, että henkilö voi aloittaa oman liiketoiminnan ja myydä palveluitaan.

Yrityksen menestyksen avain on rekrytoinnissa onnistuminen. Miksi hakija valitsisi teidät kilpailijan sijaan eikä sitä vapautta, jonka hän saa yrittäjänä?

Sitoutumisen luonti

Onnistumiseen vaikuttaa suurelta osin se, kuinka hyvin yritys pystyy sitouttamaan henkilökuntaansa. Miten pysytte houkuttelevana työnantajana?

Hyvä palkka, turvallisuus ja mahdollisuus päästä kursseille eivät enää riitä henkilökunnan säilyttämiseen.

Teidän on näytettävä, että työntekijät tuntevat yhteenkuuluvuutta, heillä on vaikutusvaltaa, he saavat arvostusta ja ennen kaikkea että he pääsevät kehittymään. Työntekijät, jotka eivät kehity, jättävät yrityksen nopeasti. Ja ne jotka lähtevät ensin ovat juuri niitä, joiden haluaisit mieluiten jäävän. Houkuttelevan yrityksen on investoitava työntekijöidensä kehitykseen.


CFO asks CEO: ”What happens if we invest in developing our people and they leave?

CEO: ”What happens if we don’t, and they stay?”


Sitoutumista edistetään osallistumisen kautta. Yrityksen on toimittavan avoimesti, kerrottava, siitä, mitä tapahtuu, kerrottava ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. Samanaikaisesti sen on annettava vastauksia ja vapaus yksilöille.

Houkuttelevuutenne

Mutta jotta yritys voi olla todella vetovoimainen, sen on viestittävä arvoistaan. Erottautuminen on yhä tärkeämpää. Mikä tekee teistä uniikin verrattuna kilpailijoihin? Brändiviestintään voitte käyttää esimerkiksi blogeja, luentoja, podcasteja ja whitepaper-julkaisujen kirjoittamista.

Älkää myöskään pelätkö tuoda esiin työntekijöitänne – alanne asiantuntijoita. Hakijat valitsevat usein yrityksen sen mukaan, ketkä siellä työskentelevät ja ketä mahdollisia esikuvia siellä on.

Mikä on syvempi tarkoituksenne?

Yritys ei ole enää pelkkä yritys. Vetovoimaisella yrityksellä on oltava jokin syvempi tarkoitus, josta voitte viestiä.

  • Miksi teemme sitä, mitä teemme?
  • Miten annamme takaisin yhteiskunnalle?

Voinko työntekijänä kehittyä urani lisäksi myös ihmisenä ja onko minulla mahdollisuutta itseni toteuttamiseen?

Yritykset, jotka onnistuvat näissä asioissa, ovat voittajia.

/Mattias Loxi


Lue lisää – lataa guide

Haluatko lukea lisää siitä, miten houkutella tulevaisuuden IT-työntekijöitä? Lataa guide – siinä on kuusi asiaa, jotka sinun työnantajana on tiedettävä.

Guide: Näin houkuttelet uutta IT-sukupolvea

Raportti

Tilaa blogimme

Mattias Loxi

Konsulttialan asiantuntija ja yksi Cinoden perustajista

Mattias Loxi on Cinode – internetpalvelu, joka yksinkertaistaa konsulttiyrityksen johtamista – yksi perustajista. Hän toimii myynnissä ja vastaa markkinoinnista. Hän luennoi muun muassa konsulttialasta ja kirjoittaa suosittua uutiskirjettä ”Veckans konsultnyheter (Viikon konsulttiuutiset)”.