Haemme IT-päällikköä Fintraffic Raide Oy:n hallinnollisten ja operatiivisten IT-palveluiden johtoon. Fintraffic Raide Oy on osa konsernia, jonka muodostaa emoyhtiö Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy sekä kolme muuta liikennemuotokohtaista tytäryhtiötä. Fintraffic Raide Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta.

Vuonna 2019 perustettu Fintraffic konserni tarjoaa ja kehittää liikenteenohjauksen ja -hallinnan palveluita maalla, merellä ja ilmassa sekä varmistaa liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden vastuullisesti. Fintrafficin palvelut tukevat kansalaisten liikkumista, elinkeinoelämän tarpeita ja kuljetuksia, turvallisuusviranomaisten toimintaa sekä Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia. Fintraffic Oy:n tulevaisuudessa digitaalinen maailma tulee olemaan jatkuvasti isommassa roolissa muun muassa digitaalisessa infrassa ja niiden päälle rakentuvissa palveluissa.

ROOLIN TAUSTA JA TARKOITUS

Etsimämme IT-päällikkö vastaa IT-palvelujen kokonaisuudesta ja johtaa muutamia erikseen määriteltyjä ja omaan osaamistaustaan soveltuvia muutosprojekteja. Tässä tehtävässä pääset oikeasti vaikuttamaan operatiiviseen toimintaan ja sen prosesseihin. IT-päällikön tehtävä toimii hyvänä näköalapaikkana koko yrityksen tapahtumiin. Osa Fintrafficin IT-palveluista tuotetaan konsernitasoisina palveluina ja osa itsenäisesti tytäryhtiöissä.

Tehtävässä suuressa roolissa on kehittäminen ja toimivien ratkaisujen löytäminen. Pidät huolta Fintraffic Raide Oy:n tarpeiden ja vaatimusten toteutumisesta yhteisesti tuotettujen palveluiden osalta ja vastaat tytäryhtiökohtaisesti tuotettujen palveluiden toimivuudesta ja kehittymisestä.

MILTÄ PÄIVÄSI NÄYTTÄÄ? 

Vaikka haemmekin “Mac Gyver-tyyppistä” ihmemiestä tai -naista, et ole silti työssäsi yksin, sillä saat tueksesi asiantuntijatiimin. Vastaat tavoitteiden saavuttamisesta yhdessä kolmen muun IT-ammattilaisen kanssa. Lisäksi Fintrafficin muissa yhtiöissä ja Fintraffic Raiteen muissa tiimeissä on kova joukko eri osa-alueiden IT-ammattilasia (arkkitehtuuriosaamista, palvelumuotoiluosaamista jne.), joiden kanssa pääset tekemään yhteistyötä. Itse työssä pääset kehittämään tiimisi toimintoja ja tavoitteesi on luoda entistä parempaa palvelua liiketoiminnan tueksi. Edellä kuvatuista syistä johtamis-, yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot korostuvat tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa.

 • osallistut hankintoihin, kilpailutuksiin, sopimusneuvotteluihin sekä sisäisten palveluiden kehittämiseen 
 • pääset vetämään erilaisia kehitys- ja muutosprojekteja 
 • vastaat tiimin toiminnan ja prosessien kehittämisestä 
 • toimit asiantuntijatiimisi esihenkilönä

TUNNISTATKO ITSESI SEURAAVISTA? 

Sinulla on: 

 • modernia ja ajantasaista ICT-teknologioiden (mm. tietoliikenne & verkot) osaamista sekä halua oppia uutta alati muuttuvassa toimintaympäristössä 
 • monipuolista työkokemusta yrityksen tietohallinnon tehtäväkentästä ja näyttöjä IT-toimintojen tuloksellisesta johtamisesta  
 • kokemusta vaativien IT-projektien vetämisestä  
 • kokemusta julkisista hankinnoista ja hankintalaista 
 • aikaisempaa kokemusta asiantuntijatiimin johtamisesta ja kyky motivoida tiimiäsi hyviin tuloksiin 
 • erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
 • hyvät suulliset ja kirjalliset kommunikaatiotaidot niin suomeksi ja englanniksi

Toivottavaa olisi myös kokemus logistiikan, kuljetuksen, liikenteen tai rautatieliikenteen toimialasta sekä näiden toimialojen liiketoiminnan ymmärryksestä.

MIKSI FINTRAFFIC JA IT-PÄÄLLIKÖN TYÖ? 

Fintraffic uutena yrityksenä haluaa, että myös työskentelytavat ovat ketteriä ja moderneja. Fintraffic Raide Oy:ssä pääset työskentelemään toimialan parhaiden ammattilaisten joukossa, johon annat itse tärkeän panoksesi. Sinulla on työssäsi hieno tilaisuus päästä luomaan uutta ja vaikuttaa työlläsi koko Suomen liikennejärjestelmän toimivuuteen.

 • Sinulla on mahdollisuus hypätä mukaan mielenkiintoiseen ja haasteelliseen tehtävään kehittyvällä toimialalla 
 • Pääset luomaan uusia toimintatapoja sekä toteuttamaan niitä yhdessä asiantuntijatiimin kanssa 
 • Tässä tehtävässä pääset oikeasti vaikuttamaan operatiiviseen toimintaan ja sen prosesseihin 
 • Pääset osaksi innostavaa ja dynaamista työyhteisöä ja tulosorientoitunutta kulttuuria 
 • Saat mahdollisuuden työskennellä mukavien kollegoiden ja toimialan huippuammattilaisten seurassa 
 • Osaavien ihmisten takana on avoin, rohkea ja vastuullinen kulttuuri, jossa halutaan tukea henkilöstön oppimista ja kehittymistä 
 • Hyvät henkilöstöedut, esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntaetu

MUUTA TIETOA

 • Aloitus sopimuksen mukaan 
 • Kesto vakituinen, kokoaikainen 
 • Sijainti ensisijaisesti Helsinki, mutta esimerkiksi Tampere voi olla myös hyvä vaihtoehto

LISÄTIEDOT 

Huom! Tehtävään valinnan edellytyksenä on hyväksytty turvallisuusselvitys. Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa http://www.supo.fi

Hae tehtävää mahdollisimman pian, viimeistään 4.4.2021 mennessä lähettämällä CV ja hakemus palkkatoiveineen hakujärjestelmämme kautta.

Ole minuun yhteydessä, mikäli sinulle herää jotain kysymyksiä.

Aada Koponen, Research Consultant 

aada.koponen@k2search.fi 

040 182 0405