Instru Optiikka Oy on optisen alan markkinajohtaja Suomessa ja Virossa ja osa kansainvälistä GrandVision-konsernia. Yritys toimii Suomessa Instrumentarium, Nissen- ja Keops-myymäläbrändeillä ja Virossa Instrumentarium-brändillä. Instru Optiikan kattava myymäläverkosto, yli sadan vuoden kokemus ja kansainvälinen yhteistyö luovat vakaan pohjan yrityksen kehitykselle ja asiakaspalvelulle.

Instru Optiikka vahvistaa IT tiimiään ja etsii järjestelmävastaavaa huolehtimaan toiminnanohjaus- ja sanomanvälitysjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä pääkäyttäjän, liiketoiminnan ja valittujen kumppanien kanssa.
 

TYÖNKUVA

•Vastata toiminnanohjausjärjestelmän, sen liittymien ja sanomanvälitysjärjestelmän teknisestä toimivuudesta ja ylläpidosta sekä osallistua näiden järjestelmien kehittämiseen

•Valvoa järjestelmien päivittäistä toimintaa ja korjata mahdolliset virhetilanteet tai huolehtia niiden korjaamisesta yhdessä toimittajan kanssa.

•Yhtestyökumppanien palveluiden hallinta ja palvelutason varmistaminen

•Järjestelmien tekninen dokumentaatio, sen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen.

•Toimia pääkäyttäjän apuna järjestelmien määrittely-, kehitys- ja ylläpitotoiminnoissa sekä avustaa tukitoimintojen kehittämisessä.

•Sovituista osa-projekteista tai kehityshankkeista vastaaminen ja projekteihin osallistuminen asiantuntijana ja tekijänä.

•Huolehtia itselle nimettyjen järjestelmien tietoturvasta yrityksen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan mukaisesti

•Tarvittaessa toimia tuuraajana myös muiden järjestelmien ylläpidossa

•Varmistaa korkea sisäinen palvelutaso omalla vastuualueella

TUNNISTAT ITSESI SEURAAVISTA

·Kykenet priorisoimaan ja kehittämään palveluita sekä pystyt itsenäisesti viemään läpi kehityshankkeita ja osaprojekteja

·Sinulla on osaamista kriittisten tietokantojen ylläpidosta ja valvonnasta

·Omaat ymmärrystä tietokantojen ja järjestelmien välisten liittymien toiminnasta.

·Sinulla on kokemusta sovellusten kehittämisestä ja siihen liittyvistä prosesseista ja toimintatavoista.

·Kokemusta määrämuotoisesta tekemisestä esim ITIL

·Sinulle tuttuja työkaluja ovat MS SQL Server, XML ja PowerShell

·Olet ollut tekemässä toimittajayhteistyötä

·Ymmärrät myös liiketoiminnan tarpeita

·Olet oma-aloitteinen ja omaat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

·Kykenet viestimään niin kirjallisesti kuin suullisestikin suomeksi ja englanniksi

·Sinulla on kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä

·Kokemus toiminnanohjausjärjestelmistä katsotaan eduksesi.