Rudus ja Finnsementti ovat kuuluneet vuodesta 1999 lähtien rakennusmateriaalialalla maailmanlaajuisesti toimivaan irlantilaiseen CRH-konserniin. CRH toimii 32 maassa ja se työllistää noin 77 600 työntekijää yli 3 100 toimipisteessä. CRH on maailmanlaajuisesti suurin alan yritys.
Lue lisää www.crh.com

CRH FINLAND SERVICES OYJ etsii yhdessä operatiivisten yhtiöiden Rudus Oy:n ja Finnsementti Oy:n kanssa kokenutta

IT-johtajaa

ICT:n hyödyntämiseen, kehittämiseen ja valvomiseen organisaatiossa. CRH Finland Servicen tehtävänä on tarjota konsernipalveluita Rudukselle sekä Finnsementille.

ROOLI:

 • IT-johtaja suunnittelee ja laatii yritysten IT-strategian yhdessä emoyhtiön ja liiketoimintojen kanssa ja varmistaa toiminnan ja tavoitteiden tukemiseksi tarvittavien järjestelmien toimivuuden.
 • Etsimällämme henkilöllä on vankka johtamis- ja ICT-tausta, kokemusta kansainvälisestä organisaatiosta sekä hän on jatkuvasti ajan tasalla yhtiöiden operatiivisesta ICT:stä.
 • Hän raportoi tytäryritysten operatiivisissa asioissa kulloisenkin yrityksen toimitusjohtajalle sekä työskentelee pääosin Ruduksen ja Finnsementin toimistoissa pääkaupunkiseudulla. Toimistot sijaitsevat Pitäjänmäellä ja Leppävaarassa.
 • Hän toimii IT-organisaation esimiehenä.

VASTUUT:

 • Vastaat kaikista suomalaisten yritysten ICT-palveluista, budjetista, prosesseista, arkkitehtuurista sekä tietoturvallisuudesta. 
 • Vastaat prosesseista niin, että ne täyttävät SOX:n (Sarbanes – Oxley Act) asettamat tiukat vaatimukset.
 • Asetat selkeät tavoitteet ja strategiat ICT:lle ja huolehdit asioiden eteenpäin viemisestä. 
 • Neuvottelet, ohjaat ja valvot palveluntarjoajien toimintaa. 
 • Johdat sisäisiä asiantuntijoita noudattamaan prosesseja sekä saattamaan olemassa olevat järjestelmät vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksia.
 • Saatat nykyjärjestelmät ja prosessit sekä käytännöt tasapainoon, mikä on edellytys uuden kehittämiselle. 
 • Sovellat ja varmistat konsernilta annetut valmiit kokonaisuudet vastaamaan paikallisia olosuhteita.

MENESTYÄKSESI TÄSSÄ ROOLISSA: 

 • Sinulla on vankka esimieskokemus, kykenet innostamaan, vastuuttamaan, olet yhteistyökykyinen ja jämäkkä
 • Olet myös analyyttinen, priorisointikykyinen ja järjestelmällinen
 • Omaat erinomaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
 • Sinulla on erittäin hyvä paineensietokyky
 • Osaat ajatella strategisesti ja asiakaslähtöisesti, ymmärrät strategian ja operatiivisen toiminnan välisen linkin
 • Kykenet hahmottamaan kokonaisuuksia, mutta kiinnität tarvittaessa huomiota yksityiskohtiin
 • Sinulla on monipuolista projektinvetokokemusta ja viet hankkeet loppuun asti
 • Sinulla on hyvä ymmärrys systeemi- ja integraatioarkkitehtuurista
 • Ymmärrät toiminnanohjausjärjestelmien lainalaisuudet
 • Hyödyt mahdollisesta aiemmasta kokemuksesta konsernissa toimimisesta sekä kyvystä perustella asioita ja päätöksiä emoyhtiön suuntaan
 • Hallitset sujuvan englannin

TULEVIEN VUOSIEN TAVOITTEITA:

 • Ruduksen toiminnanohjausjärjestelmien saattaminen lisäarvoa tuottaviksi
 • Järjestelmien, prosessien ja toimintatapojen konsolidointi
 • Operatiivisen toimintakyvyn varmistaminen ICT:n näkökulmasta
 • Selkeän ICT-strategian luominen ja vastuu strategian jalkauttamisesta
 • Asiantuntijaorganisaation johtaminen entistä parempiin tuloksiin

WHAT’S IN IT FOR YOU? 

 • Suurin kansainvälinen edelläkävijäorganisaatio omassa kategoriassaan, etenemismahdollisuuksia ulkomailla
 • Haastava tehtävä ja vaativa kokonaisuus, luovat edellytykset omalle kompetenssikehitykselle 
 • Erinomaiset koulutusmahdollisuudet konsernin puolesta