Sanoma Digital Finland etsii Back-end developeria osaksi dynaamista tiimiä.

Back-end developer

Vastatakseen tuleviin strategisiin tavoitteisiinsa Sanoma Digital Finland panostaa tuotekehitykseen sekä palveluiden ja järjestelmien jatkuvaan kehitykseen uusia teknologioita ja työskentelytapoja hyödyntäen. Pienen tiimin lähestymistapa on dynaaminen siten, että kehittäjistä kuka tahansa voi tehdä toistensa tehtäviä kehittäjätiimin vastuualueella.

Rooli on monipuolinen, sillä tarkoitus on varmistaa Sanoma Digitalin palveluiden yhteisten komponenttien back-end kehitys. Tällä tavoin varmistetaan aineistosiirtokanavien rakentaminen ja erilaisiin laskutusajoihin liittyvät tehtävät yhdessä asiakkaiden ja omien kehitystiimiemme kanssa. Kolmihenkisen tiimin vastuulla on käytännössä laskutuksen toiminta, rajapintojen kehitys sekä viime kädessä API-ekonomian mahdollistaminen.

Vaikka osassa palveluita on vanhaa teknologiaa, jota pitää ylläpitää, on tavoitteena modernisoida olemassa olevaa kokonaisuutta vastaamaan liiketoiminnan tavoitteita. Tiimin ensisijainen tarkoitus on varmistaa, että Sanoma Digital Finlandin uuskehitys tapahtuu uusilla työkaluilla ja teknologioilla. Uusiin teknologioihin pääsee vaikuttamaan ja siihen kannustetaan. Konkreettisena esimerkkinä on API-hallintatyökalujen evaluointi.

Digitaaliset palvelut ovat liiketoiminnan ytimessä. Tavoitteena on alustatalous parhaimmilla valikoimilla ja palveluilla sekä tiedon kaupallistaminen. Kehittäjätiimi tekee läheistä yhteistyötä liiketoiminnan kanssa ja nauttii vastuusta sekä sen tuomasta vapaudesta.

Kuulostaako sinulta?

 • Sinulla on kehitysluonteinen ajattelutapa ja intohimoa uusia teknologioita ja metodeja kohtaan
 • Haluat testata uusia lähestymistapoja ja kykenet kertomaan, miksi niitä tulisi käyttää
 • Kykenet toimimaan backend-kehittäjänä ja ymmärrät modernia ohjelmistokehitystä pilvipalveluissa, serverless on sinulle tuttua muutenkin kuin terminä.
 • Sinulla on vahva integraatio- ja rajapintaosaaminen ja kykenet lisäksi kehittämään pilvi-infrastruktuuria ja -automaatiota.
 • PHP (viitekehyksinään ZEND tai SLIM) kuuluu mukavuusalueellesi ja sinulla on kokemusta jostakin dynaamisesta kielestä (esim. node/ruby/python)
 • Pyydät apua, kun et löydä ratkaisua. Tiimisi on innokas auttamaan ja matalassa organisaatiossa tulet halutessasi kuulluksi, etenkin jos osallistut proaktiivisesti toimintaan.
 • Ymmärrät, mitä toimiminen osana ketterää tiimiä vaatii. Ymmärrät myös, että bugikorjauksiin menee ajoittain aikaa, ja se menee kaiken muun edelle.
 • Ymmärrät pilvipalveluiden/DevOps/konttiteknologioiden hyödyt, asiantuntijuus näihin toki löytyy talon sisältä!

Mahdollisuudet

 • Työskentelet yhtiön omien ratkaisuiden parissa. Otat vastuuta ja toimitat hankkeita, jotka noudattavat linjauksia uusimpien teknologioiden ja liiketoiminnan vaatimusten osalta.
 • Monipuoliset projektit tuovat henkilökohtaisia kehittymismahdollisuuksia eri toiminta-alueilla
 • Omat teknologia-MeetUpit
 • Luennoitsijoita Marko Ahtisaaresta Arman Alizadiin
 • Ei byrokratiaa, ei mikromanageerausta, silti ison talon edut ja kehittymismahdollisuudet
 • Kilpailukykyinen palkka ja hyvät henkilöstöedut