Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että ryhmän dynamiikka ja joustava yhteistyö ovat tärkeitä. Tutkimusten mukaan niiden avulla saavutetaan parempia tuloksia ja parempi kannattavuus. Tiimi voidaan rakentaa monella eri tavalla. Jos ryhmä ei ole työskennellyt aikaisemmin yhdessä tai se saa uuden johtajan, on hyvin tärkeää, että varataan aikaa ja energiaa työryhmän kehittämiseen.

Seuraavassa on viisi kohtaa, joiden avulla voit luoda menestyneen tiimin.

1. Määritä, mikä menestynyt tiimi on

Mitä menestynyt tiimi tarkoittaa teille? Millainen on hyvä työilmapiiri? Mitä edellytyksiä tarvitaan hyvin tiimin luontiin? Onko tämä teidän tilanteenne tällä hetkellä? Onko vaikuttavia tekijöitä? Stressi ja epäselvyys työssä voivat olla tekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti. Tunnista nämä ja keskustele nykytilasta ja siitä, mitä seuraavaksi. Nykytilan tunnistaminen ja tietoisuus siitä, mikä tilanne on, voi usein olla puolet ratkaisusta, kun pyritään haluttuun tilaan.

 

2. Keskustele odotuksista

Kun olette määrittäneet, mikä tekee tiimistä menestyneen, teillä on yhteisiä odotuksia siitä, miten teidän on työskenneltävä yhdessä. Käsitelkää käsitettä ”menestynyt tiimi” ja keskustelkaa tiimin arvoista ja kulttuurista. Mikä on teille tärkeää ? Mitä sääntöjä haluatte? Jos esimerkiksi huono ajankäyttö ärsyttää joitakin tiimin jäseniä, teidän on kenties päätettävä tiiminä, että aikojen noudattaminen on tärkeää. Tai onko teistä tärkeää, että annatte toisillenne rakentavaa palautetta kehittyäksenne? Varmista, että luot mahdollisuuden tarvittaessa tällaisista kysymyksistä keskusteluun. Miten haluatte tehdä sen? Anna kaikkien esittää näkemyksiään.

 

3. Ryhmäanalyysi – mitä persoonallisuuksia olette?

Analyysin tekeminen yhdessä siitä, minkälaisia persoonallisuuksia tiimissä on, voi olla hyvin arvokasta. Jos selvitätte, mitä persoonallisuustyyppejä tiimissä on, toistenne käytöksen ymmärtäminen helpottuu. Arkipäivän ongelmatilanteiden kärjistämistä ja konflikteja voidaan välttää ja niiden käsittely helpottuu. Tiedätkö, että Bosse kirjoittaa aina lyhyitä sähköpostiviestejä, joten tätä ei tarvitse pitää mitenkään negatiivisena. Karin haluaa aina harkita hetken, ennen kuin hän pystyy päättämään, mikä on aivan ok. Suosittelen, että tiimi tekee yhdessä DISC*-koulutuksen, mikä on hyvä tapa oppia tuntemaan itseään, kollegojaan ja ymmärtämään näin paremmin toistensa käytöstä ja sitä, miksi joku toimii tietyllä tavalla.

 

4. Oppikaa tuntemaan toisenne – kunnolla!

Me kaikki olemme erilaisia. Jotkut haluavat pitää yksityisasiansa oman tietonaan työpaikalla, mutta toiset ovat mielellään avoimia omista asioistaan. Tunnemme joitakin työtovereitamme hyvin ja toisia vähemmän. Sen vuoksi on tärkeää löytää neutraali paikka, jossa kaikki voivat kokoontua mielellään työpaikan ulkopuolella. Johtajan on tärkeää oppia tuntemaan ryhmän jäsenet yksilöinä, antaa kaikille ryhmän jäsenille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja myös haastaa toisensa positiivisella tavalla. Ryhmässä vallitsee aina hiljaisia hierarkioita. Valitse sen vuoksi tiimitoiminta, jossa kaikki voivat jättää tavalliset työroolinsa ja aloittaa samasta peruslähtökohdasta. Tehkää sen vuoksi esimerkiksi hauska ryhmäharjoitus esim. metsässä, pelatkaa petankkia, menkää luonnonpuistoon tai huvipuistoon. Anna kaikille mahdollisuus ottaa paikkansa. Aktiviteetin on oltava hauska ja mielellään jotakin erilaista.

 

5. Seuranta ja yhteistyö

Kutsu tiimi kokoukseen ryhmäaktiviteetin jälkeen. Nyt alkaa työ. Ota taas esille tavoitevisio, miltä hyvä ja menestynyt tiimi näyttää? Kertaa, mitkä säännöt ja arvostukset ovat voimassa juuri teidän tiimillenne. Kuinka korostatte toistenne vahvuuksia? Miten annatte toisillenne palautetta ja millä foorumilla? On tärkeää tehdä seurantaa säännöllisesti. Tee mielellään toimintasuunnitelma ja varaa ajat tilaisuusille, joissa arvioidaan tiimin kehittymistä. Jos on kyse suuresta ryhmästä, jopa säännöllisesti jäsenille tehdyt kyselytutkimukset toimivat.

 

*DISC on analyysityökalu, joka osoittaa sen, miten toimitaan yksilöinä ja ryhmässä. Se on erittäin hyvä apuväline henkilökohtaisiin tai ryhmäkeskusteluihin siitä, miten tiimin jäsenet käyttäytyvät ja millaisia persoonallisuusprofiileja tiimissä on.


Lue lisää – lataa opas

Haluatko lukea lisää siitä, miten houkutella tulevaisuuden IT-työntekijöitä? Lataa opas – siinä on kuusi asiaa, jotka sinun työnantajana on tiedettävä.

Opas: Näin houkuttelet uutta IT-sukupolvea

Raportti

Tilaa blogimme

Linda Freij

Aikaisemmin varatoimitusjohtaja & liiketoiminta-alueen päällikkö, konsulttitoiminta, Wise IT

Lindalla on 18-vuoden kokemus IT-alasta ja hänellä on ollut monia eri rooleja alan jännittävimmillä osa-alueilla. Hänen taustansa on laaja alkaen IT-tekniikasta ja palvelinkäytöstä Key Account Managerin tehtävään ja IT-asiantuntijoiden rekrytointikonsultin työhön. Linda bloggaa eniten IT-alalla – kaikesta alkaen IT-kykyjen houkuttelusta tulevaisuuden IT-trendeihin.